Склад - Азотфіксувальні Бактерії Rhizobium Phaseoli