tr

Хімічний клас - Тірам (ТМТД) (тетраметілтіурамдісульфід)