tr

Хімічний клас - похідні хлорфеноксиоцтової кислоти