Хімічний клас - похідні 2-(4-арилоксифенокси) пропіонових кислот